Bilişim Suçları

Özet

Bilişim sektöründe teknolojik gelişme akıl almaz hızda seyretmektedir. Dolayısıyla bilişim suçu türleri teknolojinin suç aracı olarak kullanılmasına paralel olarak artış göstermektedir. Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri bir suçla ilintili olarak üç farklı şekilde kolluk birimlerinin karşısına gelebilir. Buna göre;

Bilişim sektöründe teknolojik gelişme akıl almaz hızda seyretmektedir. Dolayısıyla bilişim suçu türleri teknolojinin suç aracı olarak kullanılmasına paralel olarak artış göstermektedir. Bilgisayar ve bilgisayar sistemleri bir suçla ilintili olarak üç farklı şekilde kolluk birimlerinin karşısına gelebilir. Buna göre;

- Bilgisayar bir saldırının hedefi olabilir,
- Bilgisayar suç işlemek için bir araç olarak kullanılabilir
- Bilgisayarlar, belleğinde yasadışı bilgi, resim ve belgelerin depolanması yoluyla suça karışarak kolluk güçlerinin ilgi alanına girebilir.

Bilişim suçlarını daha ayrıntılı biçimde sınıflandırmak gerekirse altı başlık altında toplayabiliriz. Bu suç tiplerinin en yaygın olanlarını şöyle sıralayabiliriz;
- Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
- Bilgisayar Sabotajı
- Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
- Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
- Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı
-Yasadışı Yayınlar ve Siber Terörizm

Siber alanda güvenliğin sağlanması birçok kuruluşun çabası yanında potansiyel mağdurların davranışlarına da bağlıdır. Saldırıya açık bir şekilde bekleyen bilgisayarlar en büyük tehdit altında olanlardır. Genel olarak belirtildiği gibi hiç kimse sokak ortasında bırakmayacağı bir malını veya bilgisini bilgisayarda da bırakmamalıdır. En azından dosyalara kolayca tahmin edilemeyecek türden şifreler konulmalıdır.
Sınır tanımayan özelliğe sahip olan bilişim suçları ile mücadelede başarılı olabilmek için;

a. yasal,
b. teknolojik
c. bilişim sektörü bazında çözümler bulmak zorunludur.

Ne var ki, çok fazla yasal düzenleme yapmak veya kısıtlayıcı yasalar çıkarmak hem teknolojik gelişmeleri hem de ticari hayatı olumsuz etkileyebilir. Bazı alanlarda kuralların devlet yerine serbest rekabet ortamında belirlenmesi bilişim suçları ile mücadelede daha etkin olabilmektedir.

Bilgisayar sistemlerinin tüketicileri olarak da kabul edilebilecek olan bireyler, sorumlu davranışları ile bu suçlar ile mücadeleye yardımcı olabilirler. Herkes evine hırsızların giremeyeceği şekilde güvenlik önlemini alsa, nasıl hırsızlık olaylarında önemli düşüş olacağı bir gerçek ise, bilişim alanında da tüketiciler, kurallara uygun olarak gerekli güvenlik önlemlerine uymuş olsa bilişim alanında görülen suçlarda bir azalma olacaktır, gerçekleşmeyecektir.
Yukarıda geniş şekilde açıklandığı gibi bilişim suçları ile mücadelede uluslar arası işbirliği olmadan başarılı olmak mümkün değildir Kolluk güçleri tarafından alınan tüm bu önlemlerin yanında uzun soluklu bir çözüm yolu; siber etik ya da bilişim etiği dediğimiz sanal alemde davranış kuralları konusunda özellikle genç kuşağın eğitilmesidir. İnternet çağının gençlerinin içine düştüğü sanal alem-gerçek alem çatışmasını eğitimle ortadan kaldırmak gereklidir.

Share